Σας ενημερώνουμε ότι τo Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ την Κυριακή 27/05/2018 θα προσεγγίσει το Μαντούδι Ευβοίας και το δρομολόγιο του θα εκτελεστεί τροποποιημένο ως κάτωθι: