ΤΡΙΤΗ 30/01/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00 για ΠΑΤΜΟ (01:05-01:20 επομένης), ΛΕΙΨΟΥΣ (01:50-02:05), ΛΕΡΟ (02:45-03:00), ΚΑΛΥΜΝΟ (03:55-04:15), ΚΩ (05:00-05:30), ΣΥΜΗ (07:40-07:55), ΡΟΔΟ (09:00-10:00), ΚΑΡΠΑΘΟ 13:35.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/18: από ΚΑΡΠΑΘΟ 13:55 για  ΡΟΔΟ (17:30-19:00), ΣΥΜΗ (20:05-20:25), ΚΩ (22:30-23:00), ΚΑΛΥΜΝΟ (23:50-00:10 επομένης), ΛΕΡΟ (01:05-01:25), ΛΕΙΨΟΥΣ (02:05-02:20), ΠΑΤΜΟ (02:45-03:00), ΠΕΙΡΑΙΑ 11:10.