• ΚΥΡΙΑΚΗ 09/04/17: από ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09:00 για ΧΙΟ (11:15-11:45), ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00.
    ΚΥΡΙΑΚΗ 09/04/17 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
  • Μ. ΤΡΙΤΗ 11/04/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 20:00 για ΣΥΡΟ (23:50-00:05 επομένης), ΧΙΟ (05:00-05:30), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
  • Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13/04/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 (αντί 20:00) για ΨΑΡΑ (02:00-02:20 επομένης), ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ (04:05-04:25), ΧΙΟ (05:00-05:30), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
  • ΤΡΙΤΗ 18/04/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
  • ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 14/04/17 (από ΜΥΤΙΛΗΝΗ) & 16/04/17 (από ΠΕΙΡΑΙΑ).