ΤΕΤΑΡΤΗ 01/11/17: από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:15-20:45), ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΣΑΜΟ) (23:45-00:05 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:55

ΠΕΜΠΤΗ 02/11/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΚΩ (05:05-05:35 επομένης), ΡΟΔΟ (08:50-10:30), ΚΑΡΠΑΘΟ 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/17: από ΚΑΡΠΑΘΟ 14:20 για ΡΟΔΟ (17:50-19:00), ΚΩ (22:05-22:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:55 (επομένης)