ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07/19 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 06:00 για ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (13:30-13:50), ΚΩ (17:10-17:40), ΡΟΔΟ 20:25.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07/19: από ΡΟΔΟ 23:59 (αντί 18:00) για ΚΩ (02:45-03:15 επομένης), ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (06:35-06:50), ΠΕΙΡΑΙΑ 14:20.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/07/19 : F/B BLUE STAR 2 από ΠΕΙΡΑΙΑ 17:00 για ΡΟΔΟ 04:00 (επομένης).

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/07/19 : F/B BLUE STAR 2 από ΡΟΔΟ 07:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00.