Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι διερευνά πιθανή στρατηγική συνεργασία με κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο της περιοχής Ασίας Ειρηνικού που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω επενδύσεων διεθνούς κεφαλαίου σε υφιστάμενες ευκαιρίες και νέες χρηματοδοτήσεις στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να θέσει την Πειραιώς στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των αναγκών του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου.

Ως χρηματοοικονομικός και στρατηγικός σύμβουλος της Πειραιώς ενεργεί η Houlihan Lokey.  

H διοίκηση της Πειραιώς ερωτήθηκε σχετικά αλλά δεν σχολιάζει περαιτέρω ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν η συνεργασία αφορά και σε αναχρηματοδοτήσεις του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων της τράπεζας.