Σας ενημερώνουμε ότι για τις επόμενες δέκα ημέρες θα υπάρξουν επιπλέον έκτακτα δρομολόγια.

Δευτέρα-παρασκευή
Πειραιάς: 07:50, 09:50, 12:00, 17:50, 20:10.
Αγκίστρι: 06:40, 08:50, 10:50, 16:50,18:50.
Αίγινα: 07:00, 09:05, 11:05, 17:05, 19:05.

Τετάρτη
Πειραιάς: 07:50, 09:50, 15:50, 17:50, 20:10.
Αγκίστρι: 06:40, 08:50, 10:50, 16:50, 18:50.
Αίγινα: 07:00, 09:05, 11:05, 17:05, 19:05.

Σάββατο
Πειραιάς: 09:50, 12:00,18:00, 20:00.
Αγκίστρι: 08:40, 10:50, 16:50, 19:00.
Αίγινα: 09:00, 11:05, 17:05, 19:15.

Κυριακή
Πειραιάς: 09:50, 12:00, 18:00, 20:00.
Αγκίστρι: 08:40, 10:50, 16:50, 19:00.
Αίγινα: 09:00, 11:05,17:05, 19:15.