Η Aegean Speed Lines ενημερώνει ότι μια νέα έκπτωση είναι διαθέσιμη και η οποία αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η εν λόγω έκπτωση είναι 25% και υπολογίζεται από τον εκάστοτε ακέραιο ναύλο. Απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας κατά την επιβίβαση. Η έκπτωση δεν ισχύει σε ΙΧ.