Αυξήσεις 2% αναδρομικά από την αρχή του έτους προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων για το 2019, που συμφωνήθηκε προ ολίγων εβδομάδων και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προχθές. Οι μηνιαίοι μισθοί εν ενεργεία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία, που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 2242.5-1.5/80350/2018 ΦΕΚ 5084 Β΄/14-11-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) διά τη χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Ομοίως, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και τα προβλεπόμενα από τη ΣΣΕ πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά. Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, «καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή διά τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου της συμβάσεως».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας. Οι ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εν πλω και στο λιμάνι για όλους τους ναυτικούς ορίζονται σε 40 εβδομαδιαίως, δηλαδή 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, της εργασίας του Σαββάτου αμειβόμενης υπερωριακώς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο ελάχιστος βασικός μισθός καπετάνιου ορίζεται σε 3.626,40 ευρώ, υπάρχου σε 2.297,54, υποπλοιάρχου σε 2.144,35 και ανθυποπλοιάρχου σε 1.868,66.

Αντίστοιχα, 3.608,63 ευρώ είναι ο ελάχιστος βασικός μισθός πρώτου μηχανικού, ενώ μεταξύ του κατώτερου πληρώματος, ο ναύκληρος λαμβάνει κατ’ ελάχιστον 1.602,02 ευρώ και ο ναύτης 1.469,82.