Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 2021, του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφό μας.