ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΝΠ[61284]