ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ : Από Πειραιά 18:00- 5/1/2020, για Χανιά 03:00- 6/1/2020

BLUE GALAXY : Από Χανιά 18:00-5/1/2020, για Πειραιά 02:00-6/1/2020

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

BLUE STAR 1 : Από Πειραιά 18:00- 5/1/2020, για Ηράκλειο 02:00- 6/1/2020

ΚΡΗΤΗ ΙΙ : Από Ηράκλειο 18:00-5/1/2020, για Πειραιά 03:00-6/1/2020