Τα δρομολόγια από & προς Κρήτη θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

F/B BLUE GALAXY
Αναχώρηση από Πειραιά Σάββατο 7/11/20 και ώρα 08:00 (αντί Παρασκευής), άφιξη στα Χανιά 16:00

ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΡΟΣ
Αναχώρηση από Χανιά Σάββατο 7/11/20 και ώρα 08:00 (αντί Παρασκευής), άφιξη στον Πειραιά 16:00

F/B ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
Αναχώρηση από Ηράκλειο Σάββατο 7/11/20 και ώρα 08:00 (αντί Παρασκευής), άφιξη στον Πειραιά
17:00

F/B KRITI I
Αναχώρηση από Πειραιά Σάββατο 7/11/20 και ώρα 08:00 (αντί Παρασκευής), άφιξη στο Ηράκλειο
17:00