Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια των πλοίων μας στις γραμμές της Ανκόνα και της Βενετίας, από τις 14 Ιουνίου 2018 έως τις 22 Ιουνίου 2018, διαμορφώνονται ως εξής:

Πέμπτη, 14/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI (νέο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ–ΒΕΝΕΤΙΑ 23:59-06:00/06:30-07:30/07:45–07:30 HS (αναθ. δρομολόγιο)

Παρασκευή, 15/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 OC
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 SFXI (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ–ΒΕΝΕΤΙΑ 23:59 – 06:00 / 06:30 – 07:30 / 07:45 – 07:30 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

Σάββατο, 16/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 OC
ΒΕΝΕΤΙΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΠΑΤΡΑ 12:00–13:45/14:00–15:00/15:30–21:30 HS (αναθ. δρομολόγιο)

Κυριακή, 17/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 SFXI
ΒΕΝΕΤΙΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΠΑΤΡΑ 12:00 – 13:45 / 14:00 – 15:00 / 15:30 – 21:30 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

Δευτέρα, 18/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 OC (νέο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ 23:59 – 06:00 / 06:30 – 07:00 HS

Τρίτη, 19/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 SFXI (αναθεωρημένο δρομολόγιο)

Τετάρτη, 20/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 12.00 – 14.30 / 15.00 – 21.00 HS

Πέμπτη, 21/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 OC (νέο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 SFXI (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ 23:59 – 06:00 / 06:30 – 07:00 ASII

Παρασκευή, 22/06/2018
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ 23:59 – 06:00 / 06:30 – 07:00 HS

Από το Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018, τα δρομολόγιά μας επανέρχονται στα ωράριά τους.