Σας ενημερώνουμε ότι 4/4 & 5/4 το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ δεν θα εκτελέσει δρομολόγια