Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» ΔΕΝ θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 18/08/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 18:00 προς ΑΝΔΡΟ – ΝΑΞΟ ως κάτωθι πίνακας :