Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο του πλοίου μας Τρίτη 14/05/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΝΑΞΟ – ΠΑΡΟ θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Επίσης, σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας από Πέμπτη 16/05/2024 έως Τρίτη 28/05/2024 ως κάτωθι πίνακας: