Ανεκτέλεστο θα παραμείνει το δρομολόγιο του BLUE STAR MYCONOS, τη Δευτέρα 01/02/2021 από Πειραιά 16:00, για ΣύροΤήνο-Μύκονο-Εύδηλο-Καρλόβασι, Βαθύ και επιστροφή