Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«: Το δρομολόγιο του πλοίου Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ, της Τετάρτης 31/03/2021, από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 για ΧΑΝΙΑ και η επιστροφή του δεν θα εκτελεστεί λόγω γενικής απολύμανσης του πλοίου και αλλαγής πληρώματος.