Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο Τέταρτης 27/09/2023 στις 19:00 από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε το σημερινό δρομολόγιο Τετάρτης 27/09/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ως κάτωθι πίνακας :