Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο του πλοίου μας  την Δευτέρα 15/04/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 15:00 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΚΩ – ΡΟΔΟ και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο θα εκτελέσει δρομολόγιο την Δευτέρα 15/04/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ ως κάτωθι πίνακας: