Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” :Σας γνωρίζουμε ότι λόγω δεξαμενισμού του πλοίου μας το προγραμματισμένο δρομολόγιο για την Πέμπτη 23/05/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ θα παραμείνει ανεκτέλεστο.