Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 29/08/20 έως και την Κυριακή 6/09/20, η εταιρεία μας παρέχει έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων τους προκειμένου αυτοί να μετακινηθούν στα νησιά που διορίζονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής έκπτωσης είναι η επίδειξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους καθώς και η αστυνομική ταυτότητα τους.