Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, από σήμερα 21/03/2020, θα μεταβαίνουν στα νησιά μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι αυτών.

Οι επιβάτες (προς Αίγινα), για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους:

α) Το εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη ή γ) Βεβαίωση μόνιμης διαμονής από τον οικείο Δήμαρχο, επιδεικνύοντας βέβαια πάντα και την ταυτότητα τους.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η επιβίβασή τους στο πλοίο