Παρακάτω τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου μας «ΠΡΩΤΕΥΣ» από 01 έως 04/11/2018 και σας ενημερώνουμε ότι θα διακόψει τα δρομολόγιά του από 05/11/2018 έως 03/01/2019 για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης: