ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Το δρομολόγιο του πλοίου την Τρίτη 30/1/2024 από Χανιά 22:00 για Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΕΛΥΡΟΣ
Το δρομολόγιο του πλοίου την Τρίτη 30/1/2024 από Πειραιά 21:00 για Χανιά δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE GALAXY
Το δρομολόγιο του πλοίου την Τρίτη 30/1/2024 από Πειραιά 21:00 για Ηράκλειο δεν θα πραγματοποιηθεί.

KΡHTH II
Το δρομολόγιο του πλοίου την Τρίτη 30/1/2024 από Ηράκλειο 21:00 για Πειραιά, δεν θα πραγματοποιηθεί.