Αθήνα, 10 Ιουλίου 2024

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 8.4.2024
Ανακοίνωσης, ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της εταιρικής συμμετοχής στο Μαρόκο.
Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής ποσοστού 49% στο
μετοχικό κεφάλαιο της Africa Morroco Links (AML) καθώς και η πώληση των πλοίων
Morocco Star και Morocco Express 1 (ex. Highspeed 3).

Το συνολικό τίμημα της
συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 49 εκατ. και το καθαρό κέρδος εκτιμάται ότι θα ανέλθει
στα Ευρώ 24 εκατ.