Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με  τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2022:

  • Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου: Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
  • Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων (Record date): Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
  • Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Η  Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

 

Καλλιθέα, 31 Οκτωβρίου 2022