Λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες από αυτές που αναφέρονται στο δελτίο της Ε.Μ.Υ. στους λιμένες προορισμού μας, σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο της εταιρίας μας ΕΓ/ΟΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ θα αναχωρήσει από το λιμένα του Πειραιά αύριο 12/01/2017 στις 07:15 και θα εκτελέσει τα κάτωθι δρομολόγια σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Το πλοίο θα επανέλθει στα εγκεκριμένα του δρομολόγια την Παρασκευή 13/01/2017.