Σύμφωνα με τη, τελευταία, σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ:

  • Η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%, από την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2018 προς το β’ τρίμηνο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 7,3%.
  • Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τη διακίνηση του β’ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%, από την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2018 προς το β’ τρίμηνο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 2,9%.
  • Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους ελληνικούς λιμένες το β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 2,2%, από την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2018 προς το β’ τρίμηνο 2017 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 3,5%.