Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ: Σας γνωρίζουμε το δρομολόγιο της Δευτέρας 01/06/2020 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 15:00 για ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΘΗΡΑ ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ: Τα δρομολόγια του πλοίου από 01/06/2020 έως 07/06/2020 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: