Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 30/10/2023 έως 24/12/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 30/10/2023 έως 24/12/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :