Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 08/01/2024 έως 03/03/2024 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

 

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 08/01/2024  έως 03/03/2024 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :