Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού– που εξέταζε στην βάση της κατ’ αρχήν θετικής εισήγησης (σ.σ. της Επ.Αντ) ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τελεσίδικη απόφαση.
Ζητήθηκαν παραιτέρω διευκρινίσεις κ.λ.π ενώ σε 2 επόμενες συνεδριάσεις (17 και 24 Ιουλίου) θα εξετασθούν και άλλοι μάρτυρες και πραγματογνώμονες.

Προχθές εξετάσθηκαν οι εκπρόσωποι της Attica και της ΑΝΕΚ, ενώ κατάθεσε και εκπρόσωπος της SeaJets.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη συγχώνευση Attica-ANEK με την εισήγηση να είναι θετική με τον όρο περί διάσωσης (failing firm).

Η εισήγηση προβλέπει την έγκριση τη συγχώνευσης ΑΝΕΚ-Attica υπό τον όρο της διάσωσης της ΑΝΕΚ.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΑΝΤ για να γίνει δεκτό το επιχείρημα της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

  • Η φερόμενη ως προβληματική επιχείρηση θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, αν δεν εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση.
  • Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.
  • Αν δεν πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, η προβληματική επιχείρηση θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις δραστηριότητές της στην αγορά.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, που ανακοινώθηκε πληρούνται οι ως άνω τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης.

Στην πορεία όμως εμφανίσθηκε πρόταση από τη SeaJets η οποία στοχεύει προφανώς στη δεύτερη από τις τρεις προϋποθέσεις του failing firm, έτσι ώστε αυτό να μην ισχύει πλέον.

Η SeaJets στο διάστημα αυτό κατέθεσε δυο φορές πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ ωστόσο και τις δυο φορές η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινοπρακτικού Δανείου της Εταιρείας, απέστειλε επιστολή στις εταιρείες «ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED» (μέλη της SeaJets) στην οποία σημείωνε ότι:

  • «η όψιμη πρότασή σας, για την υλοποίηση της οποίας — από τα στοιχεία που θέσατε υπόψιν μας — δεν έχετε εξασφαλίσει επάρκεια κεφαλαίων ενώ από την άλλη δεν διασφαλίζει την επιβίωση της ΑΝΕΚ, δεν δύναται να γίνει αποδεκτή.»