Η πρόοδος που έχει γίνει στην τεχνολογία των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν στα επιβατηγά πλοία να λειτουργούν με ασφάλεια.Η συνέχεια επί της οθόνης.