Μετά την άρση του απαγορευτικού, το δρομολόγιο του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ τροποποιείται ως κάτωθι, με αναχώρηση στις 14/2 και επιστροφή στις 15/2