Σας γνωρίζουμε τα σημερινά δρομολόγια Δευτέρας 20/03/2023 που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» και Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» ως κάτωθι :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ “:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” :