ΠΕΜΠΤΗ 25/3: Από Λαύριο στις 12:00, για Άγιο Ευστράτιο (19:30-19:45), Λήμνο (21:15-22:00), Καβάλα 02:30 26/3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/3: Από Καβάλα στις 03:15, για Λήμνο (07:30-08:15), Άγιο Ευστράτιο (09:45-10:00), Λαύριο 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/3: Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (04:45 27/3-05:00), Λήμνο (06:30-07:15), Καβάλα 11:45