Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δρομολόγια του F/B ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ στη γραμμή του Μπάρι από 06/02/2019, έως και την Πέμπτη, 21/03/2019, διαμορφώνονται ως εξής:

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.