Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο της Τετάρτης 18/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο της Παρασκευής 20/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ, θα προστεθεί προσέγγιση στην ΑΝΔΡΟ κατά μετάβαση και επιστροφή, και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: