Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 29/05/2023 έως 11/06/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγια την Παρασκευή 02/06/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 18:00 προς ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ – ΣΚΟΠΕΛΟ – ΣΚΙΑΘΟ και την Δευτέρα 05/06/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 20:00 προς ΙΟ – ΜΗΛΟ ως κάτωθι πίνακες :