Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών τα δρομολόγια του πλοίου από 31/01/2024  έως 03/02/2024 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Ως εκ τούτου το δρομολόγιο που επρόκειτο να εκτελεστεί την Παρασκευή 02/02/2024 στις 20:00 για ΧΑΝΙΑ και επιστροφή του θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και αναχωρήσει τη Δευτέρα 05/02/2024 στο εγκεκριμένο του δρομολόγιο.