Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 17/04/2023 έως 30/04/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 17/04/2023 έως 30/04/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: