Προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και επαγγελματιών του νησιού, τα δρομολόγια για την Δευτέρα 08/06/20 (Αγ. Πνεύματος) διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Σκύρος Κύμη 08:00
Κύμη Σκύρος 12:00

Σκύρος Κύμη 16:00
Κύμη Σκύρος 19:00

Σκύρος Κύμη 21:00
Κύμη Σκύρος 23:00

www.sne.gr