Μεγάλη Παρασκευή 26/4

από Σκύρο για Κύμη 08:00, 15:00
από Κύμη για Σκύρο 12:00, 18:00

Μεγάλη Σάββατο 27/4

από Σκύρο για Κύμη 08:00, 15:00
από Κύμη για Σκύρο 12:00, 18:00

Κυριακή του Πάσχα 28/4 ανεκτέλεστα

Δευτέρα του Πάσχα 29/4

από Σκύρο για Κύμη 15:00, 19:15
από Κύμη για Σκύρο 17:00, 21:15

Τρίτη 30/4

από Σκύρο για Κύμη 08:00, 15:00
από Κύμη για Σκύρο 12:00, 18:00

Τετάρτη 1/5

από Σκύρο για Κύμη 16:00
από Κύμη για Σκύρο 19:00