Παρακαλούμε να εγκρίνετε την τροποποίηση του δρομολογίου του ΕΓ-ΟΓ ΣΑΟΝΗΣΟΣ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 14/2/2024 με άμεση αναχώρηση από την ΑΝΑΦΗ την ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 και ώρα 18:15, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της ανασφαλούς πρόσδεσης του πλοίου στους ενδιάμεσους λιμένες.

Τα δρομολόγια θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στην συνέχεια το πλοίο θα ενταχθεί στα εγκεκριμένα δρομολόγιά του