Σας γνωρίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, το Σάββατο 16/03/2019, το πλοίο μας Ε/Γ-Ο/Γ  «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα εκτελέσει  επιπλέον δρομολόγιο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: