Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε την εκτέλεση δρομολογίου του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» την Παρασκευή 21/06/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ -ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΙΟ και επιστροφή ως κάτωθι πίνακας: