200924 Χορήγηση διευκολύνσεων στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid-19