Αναρτήθηκαν τα δρομολόγια του Ε/Γ – Ο/Γ “Πρωτεύς” για την περίοδο από 20/01/2020 έως 26/01/2020.